PROCESSOS D’INTEGRACIÓ
I TRANSFERÈNCIA


Aquest eix agrupa els elements que faciliten la construcció del coneixement, des del context fins als seus processos de transferència en entorns digitals


LÍNIES TEMÀTIQUES


ÚLTIMES PIULADES

..