ESTUDI I ANÀLISI
DEL PROCÉS EDUCATIU


Aquest eix agrupa cinc línies temàtiques que tenen a veure amb els principals àmbits del procés educatiu en sentit genèric


LÍNIES TEMÀTIQUES


ÚLTIMES PIULADES

..